زمانی که شما از مهگل خریدی انجام می دهید نگرانی بابت اصالت ، کیفیت و حتی مرجوع کردن کالا نداشته باشید.
ما محصولات خود را تضمین کیفیت نموده و امکان مرجوع کالا را برای مشتریان خود فراهم کرده ایم.

شرایط لازم جهت پذیرش مرجوعی:

  • طی حداکثر 48 ساعت بعد از دریافت مرسوله امکان مرجوع کردن محصولات ما وجود دارد.
  • تیم مهگل ، کالای مرجوعی را استفاده شده تشخیص ندهند.
  • محصولات کاملا سالم و بدون شکستگی باشد.

برای مرجوع کردن کالا ، لطفا با شماره 09212831432 تماس حاصل فرمائید تا با شما هماهنگ شود.